Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Adama Mickiewicza
Strona GłównaAKTUALNY WYNIK SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W NASZEJ SZKOLE WYNOSI

28,64 PUNKTÓW NA 40 MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA.

ŚREDNI WYNIK DLA MIASTA SZCZECINKA WYNOSI 26,87 PUNKTÓW.

ZAKWALIFIKOWALIŚMY SIĘ DO GRUPY WYNIKÓW WYSOKICH.Temat Szczecinek:Artykuł


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im.ADAMA MICKIEWICZA
w SZCZECINKU

szkola

PLAC WAZÓW 1
78-400 Szczecinek


Sekretariat tel. 094 37 433 68, 094 37 428 09
Fax wew. 30
Sekretariat wew. 31
Świetlica wew. 38
Klasa "0" wew. 45
Pedagog wew. 39
Pokój nauczycielski wew. 35
Pokój nauczycielski wych. fiz. wew. 44


Godziny dyżurów dyrekcji i pracowników administracyjnych

Dyrektor Szkoły: poniedziałki i czwartki 14:00-15:00
Wicedyrektor: codziennie 8:00-15:00
Pracownicy administracyjni: codziennie 8:00-15:00